Om os

Støtteforeningen for Hundslund Hallen
Støtteforeningen for Hundslund hallen har til formål at medvirke til at Hundslund hallen
økonomisk kan have begge ben placeret solidt på jorden, og at hallen også i fremtiden
skal være et attraktivt sted at komme både for gamle og unge. Foreningens bestyrelse
har til formål at være medvirkende til at disse ønsker bliver til realitet. linket til  Bestyrelsen 2023 / 2024

Støtteforeningen har traditionen tro hvert år siden 1990 afholdt ,,Sondrup Marked” som altid er første lørdag i Juli.

Der er blandt andet også afholdt loppemarked, julemarked, lotteri og Sct. Hansfest m m. i samarbejde med lokale foreninger.

Arrangementernes overskud har i de forløbne år gjort at hallen har fået forskellige tilskud. I de første mange år, hvor også Solhøj var en integreret del af Hundslund Idrætscenter bidrog støtteforeningen med midler til den daglige drift.

Men disse tilskud har ikke været givet dårligt ud, da der i værste fald ikke havde stået en hal i Hundslund, såfremt der ikke havde været en støtteforening. De senere år har støtteforeningens tilskud bidraget til at der er investeret i:

Støtteforeningen har deltaget ved udskiftning af taget på hallen.

Nyt redskabsrum (det nuværende)

Indretning af gammelt redskabsrum (nu opholdsrum ved kiosk)

Indretning af køkken inkl. vandhane (i gamle dage hentede man kaffevand ved toiletterne)

Etablering af P-plads ved vest gavl

Køb af jordstykke nord for hallen

Fældning af skov og udgravning fra jordstykket nord for hallen, hvorved den nederste P-plads også blev hævet med 150 cm.

Udvidelse af adgangsvejen fra offentlig vej frem til første P-plads

Støtteforeningen har i foråret 2011 i samarbejde med idrætsforening og hallen indviet tilbygning til hallen,
hvor der er indrettet lokaler med 12 cykler, rum til Zumba m.m. samt mødelokaler

Nyt nøglesystem

Vi vil gerne takke de frivillige medhjælpere, som gør at alle disse tiltag har været muligt at gennemføre.