Bestyrelsen

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Estrid Havemann
Næstformand: Kim Jensen
Kasserer: Martin Andersen
Sekretær: Estelle Raguin

Øvrige medlemmer:

Katja Uddal
Edel Poulsen
Thomas Jørgensen