Bestyrelsen

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Peter Lau Kjeldgaard
Næstformand: Thomas Holm
Kasserer: Carsten Dahlgaard
Sekretær: Mathias Nielsen

Øvrige medlemmer:

Tom Vammen
Lasse Mogensen
Alexander Holm Dalby Nielsen
Marianne Hjortlund
Estrid Havemann
Gitte Bro