Bestyrelsen

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Gitte Bro
Næstformand: Lasse Mogensen
Kasserer: Carsten Dahlgaard
Sekretær: Mathias Nielsen

Øvrige medlemmer:

Alexander Holm Dalby Nielsen
Marianne Hjortlund
Kim Kristensen