Bestyrelsen

Støtteforeningens bestyrelse:

Formand: Gitte Bro
Næstformand: Michael Thrane
Kasserer: Kristian Folmer
Sekretær: Estrid Havemann

Øvrige medlemmer:

Katja Uddal
Edel Poulsen
Estelle Raguin
Thomas Jørgensen
Kim Jensen
Martin Andersen